வலைப்பதிவில் தேட...

Tuesday, March 2, 2010

கதர் சட்டை


கதர் சட்டையில் ஒரு கம்யுனிஸ்ட்
காணமுடியாது சாதாரணமாக
அவர்
காணாமல் போனது வும் அப்படித்தான்
கம்யுனிஸ்டுகள்
கொலை செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்கள்
தற்கொலை செய்து கொண்டது இல்லை

No comments: